Vsebine

Migracije so značilne za skoraj vse človeške kulture. To ni nov pojav, temveč je že od nekdaj del evropske zgodovine. Razlogi za migracije so bili in so še vedno različni.

Razstave pod okriljem muzejskega projekta "Protestantska zgodovina migracij(e)" prikazujejo migracijska gibanja z vidika protestantske kulturne zgodovine. Sodelujoči muzeji in ustanove predstavljajo ljudi, ki so morali zapustiti svojo domovino zaradi vere, ekonomske stiske ali kot posledico vojne. Pripovedujejo o kulturni dediščini teh ljudi, o njihovih priložnostih in tveganjih ter o tem, kako so pomagali oblikovati svoje nove svetove.

Raziskujejo vprašanja, kako se je skrb za migrante razvila v protestantizmu in kaj se lahko od njega naučimo za težave sedanjosti.

Novo in izjemno pri projektu je sodelovanje institucij v izvornih in ciljnih državah protestantskih migracij.