Prisrčno dobrodošli

... na strani projekta Zgodbe evangeličanskih migracij!

 

Auswanderer auf Schiff DAH

Migracije so značilne za skoraj vse človeške kulture. To ni nov pojav, temveč je že od nekdaj del evropske zgodovine. Razlogi za migracije so bili in so še vedno različni.

V okviru muzejskega projekta "Zgodbe evangeličanskih migracij" nastaja 12 razstav, ki obravnavajo migracijska gibanja z vidika evangeličanske kulturne zgodovine. Sodelujoči muzeji in ustanove predstavljajo ljudi, ki so morali zapustiti svojo domovino zaradi vere, ekonomskih težav ali posledic vojne. Pripovedujejo o kulturni dediščini teh ljudi, o njihovih priložnostih in tveganjih ter o tem, kako so pomagali sooblikovati svoje nove svetove. Raziskujejo vprašanja, kako se je skrb za migrante razvila v protestantizmu in kaj se lahko od tega naučimo za težave sedanjosti.

Novo in izjemno pri projektu je sodelovanje institucij v izvornih in ciljnih državah protestantskih migracij.

Projekt je podprt s sredstvi programa Erasmus+; pokrovitelj je bavarski škof dr. Bedford-Strohm.

 

 

 

cofunded

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 

Aktualno

Prve posamezne razstave v okviru projekta Zgodbe evangeličanskih migracij bodo odprte sredi marca!

V Diakoniemuseum Rummelsberg bo odprtje razstave 16. marca.

Razstavo v muzeju Kirchen v Franknu bodo odprli dva dni pozneje, v soboto, 18. marca, ob prisotnosti Heinricha Bedforda-Strohma.

Evangeličanski muzej Zgornje Avstrije v Rutzenmoosu je tretji, ki bo od 22. marca na ogled postavil novo razstavo wesWegen.

Vse podrobnosti o posameznih razstavah so na voljo v rubriki Sodelujoče institucije in termini.